<!–:es–>Anna Estrada, nombrada directora del Institut Catalunya Àfrica<!–:–><!–:ca–>Anna Estrada, nomenada directora de l'Institut Catalunya Àfrica<!–:–>