anna Entrevista a Anna Estrada, directora de l’Institut Catalunya Àfrica

Quin és l’objectiu principal de l’Institut Catalunya Àfrica?
L’educació és el repte més important que té la cooperació per al desenvolupament i en aquest sentit hi ha acord unànime per part de tots els agents. A Catalunya, en l’àmbit de l’ensenyament superior, hi ha actualment algunes iniciatives de treball conjunt amb universitats africanes. Si més no des de l’Institut hem cregut que feia falta un paraigua que aglutinés i reforcés tots aquests projectes ara dispersos i fraccionats. Per tant, l’Institut neix amb doble vocació: reforçar la tasca de cooperació universitària que ja s’està fent entre centres catalans i africans tot impulsant noves iniciatives d’intercanvi i de treball conjunt i crear una estructura social de trobada, debat i anàlisi sobre Àfrica a Catalunya on es puguin socialitzar les diferents experiències i estudis fets en la comunitat universitària.

Qui forma part de l’Institut?
L’Institut neix des de bon començament amb vocació interuniversitària i amb un comitè acadèmic integrat per africanistes representants de totes les universitats catalanes. La nostra voluntat és que tots els grups de recerca que treballen amb l’Àfrica sentin l’Institut com un instrument que ha de donar suport a la seva tasca i que a la vegada ajudi a difondre el seu treball. A més l’Institut té un comitè d’honor que integra personalitats del món universitari, econòmic i social de la societat catalana per fer possible que aquest treball sigui conegut i tingui un impacte real en la societat a qui va dirigit. Vull destacar que les persones que s’han integrat en el comitè d’honor s’hi sumen a títol personal, malgrat que moltes d’elles representen les més altes institucions, entitats i organitzacions tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol.

Quin moment viu la cooperació al desenvolupament amb l’Àfrica?
Darrerament i malgrat els recursos sempre insuficients que els diferents països i àrees geogràfiques han destinat a l’Àfrica, entre elles, la Unió Europea, el fet més significatiu és l’entrada en escena d’un actor fins ara absent, com és la Xina. El desembarcament que la Xina està fent dels seus productes manufacturats a canvi de matèries primeres s’haurà d’observar de prop. Davant aquesta allau de recursos que Xina està facilitant a l’Àfrica, l’educació per al desenvolupament se situa de nou com un recurs imprescindible per un desenvolupament humà, sostingut i transformador. En aquest context, Catalunya i les seves universitats es troben en una posició immillorable per contribuir a aquesta tasca com una institució capaç d’aportar claus per a la reflexió i l’anàlisi, al mateix temps que proporciona elements per a la innovació i el disseny d’alternatives.

Ara és bon moment per iniciar un projecte d’aquest tipus atès el nou context de transformació que viu la universitat amb ocasió de la seva incorporació a l’Espai europeu d’educació superior.

Vols afegir alguna cosa?
Com a coneixedora de la cooperació per al desenvolupament que s’està fent des de Catalunya i amb una sensibilitat especial per totes aquelles iniciatives que tenen l’Àfrica en el seu centre d’activitat, voldria fer una crida a sumar tots els esforços que s’estan fent des de diferents entitats catalanes que treballen en el camp de la sensibilització. Són moltes i diverses i l’Institut vol donar cabuda a totes elles. La recent creació de la Casa de África a Canàries, impulsada pel Ministeri d’Afers Exteriors i pel Govern de les Illes Canàries, pot trobar en el projecte de l’Institut un bon aliat i que entre tots, des de la universitat però també des de la societat civil, contribuïm a incrementar la consciència crítica i afavorim la implicació i la mobilització de professionals i investigadors, perquè tots plegats construïm un món més just i solidari, on l’Àfrica tingui veu pròpia.