El passat dijous 19 de novembre, va tenir lloc la inauguració de les Jornades de Música Africana amb la intervenció del Sr. Pérez-Portabella, President de l’ICA; Victoria Cirlot, Directora de l’Institut Universitari de Cultura de la UPF; i Isabela de Aranzadi, Directora de les Jornades. Amb aquestes Jornades es reforça la col·laboració entre l’ICA i l’IUC-UPF que es va iniciar el 2012 amb les Jornades sobre Art Africà, Primitivisme i Modernitat.

Victoria Cirlot, Antonio Pérez-Portabella; Isabela de Aranzadi

Victoria Cirlot, Antonio Pérez-Portabella; Isabela de Aranzadi