Projectes Acadèmics

Projecte de docència: Màster en estudis socials africans

L’Institut Catalunya Àfrica és conscient que els doctorats impartits fins ara no tindran raó de ser en el nou context de Bolonya. Aquesta és una realitat que ja es va fer palesa en el grup de treball creat en ocasió d’analitzar la situació del futur de les relacions universitàries de la Unió Europea i dels països ACP. (Veure Coimbra Group 2003-2004).

A més l’Institut és coneixedor de la política del Banc Mundial de no donar suport al Tercer Cicle dels països amb pocs recursos.

L’Institut es planteja seleccionar un grup d’universitats africanes partint de les relacions de les universitats catalanes ja existents i organitzar un màster en estudis socials. Les universitats que es podrien seleccionar en una primera fase i segons un criteri no excloent serien: Universitat de Yaoundé I (Camerun), Universitat de Antanarivo (Madagascar), UNGE (Guinea Equatorial), Universitat Eduardo Mondlane (Moçambic), Universitat de Lomé ( Togo) i Universitat Cheikh Anta Diop (Dakar. Senegal). Es planteja incorporar també a la Universitat de Luanda (Angola) i la Ibadan (Nigèria).

La metodologia seria la de Bolonya i les classes serien impartides per professorat africà i català en els països africans, amb estades dels investigadors africans en màsters de les universitats catalanes.

Actualment s’estan fent gestions perquè tingui lloc a Barcelona el proper mes de juny, una primera trobada identificatiu entre aquestes universitats i les universitats catalans i valorar la disponibilitat de cadascuna d’elles en aquest projecte. Aquesta trobada tindria el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona.