Projectes Empresarials

¿Què és Emprèn.Àfrica? Aquest projecte vol promoure que universitat i empresa treballin conjuntament per afavorir el desenvolupament de les societats, tenint en compte les oportunitats i necessitats en l’àmbit local. A més, el projecte pretén fomentar que les universitats es converteixin en promotores de l’esperit emprenedor i generadores d’iniciatives empresarials, afavorint l’aparició de joves emprenedors.

Aquests joves han de poder rebre suport i acompanyament d’institucions i empreses que tinguin interès en col•laborar en la promoció i millora de la qualitat de l’activitat investigadora i de desenvolupament dels projectes emprenedors.

L’ICA inicia aquest projecte per impulsar la creació de noves empreses amb la col•laboració d’universitats africanes, experts en creació d’empreses i innovació, i la participació d’empreses del sector privat. Així mateix, aquesta iniciativa vol evitar la fuga de talent dels joves africans, comprometent-se a que els universitaris sentin que poden desenvolupar els seus projectes empresarials.

En definitiva, l’objectiu principal d’aquest projecte és el de fomentar la iniciativa emprenedora a les universitats africanes i impulsar la creació de noves empreses a Guinea Equatorial, Angola, Senegal, Camerun i el Marroc.

Es realitzaran jornades i cursos de formació especialitzats en fomentar l’esperit emprenedor i guiar en el desenvolupament inicial de la idea de negoci, així com assessoraments individualitzats.

D’altra banda, s’afavoriran els contactes i l’intercanvi d’experiències entre emprenedors mitjançant els programes d’hostalatge, la organització de fòrums d’emprenedors i la creació d’una xarxa d’emprenedors africans.

Tot això es farà per afavorir el naixement i creixement d’iniciatives emprenedores viables, innovadores i econòmicament sostenibles. El projecte comptarà amb una xarxa d’assessors, que donarà suport de tipus legal i fiscal, suport en el pla de negoci, en la gestió empresarial, mentoring, o en la cerca de capital per a les idees presentades pels emprenedors.

Aquesta xarxa d’assessors comptarà amb col•laboradors africans i espanyols de l’àmbit empresarial i institucional així com entitats vinculades amb el món de l’economia social, el cooperativisme i les finances ètiques. Arribat el cas, en funció de la magnitud dels projectes s’estudiarà la possibilitat de crear una incubadora/germinadora de projectes empresarials dintre de la universitat, que puguin albergar empreses tant de base social com de base tecnològica.